Social- og Sundhedsskolen logo
Telefontid
Man. - tors. 8.00 - 9.00
Kontakt
Kun telefonisk henvendelse.
Kontakt
73 33 43 00
sosu-syd.dk
Måneder
Den praktiske vej fra SOSU Skolen
til de mellemlange videregående uddannelser
Pædagogisk Assistent
27,5 Måneder
SOSU Trin 2
20 Måneder
SOSU Trin 1
14 Måneder
Grundforløb 1
20 uger
Grundforløbet
20 uger
Den praktiske vej
fra SOSU Skolen til de
mellemlange videregående
uddannelser
 Se film
Luk

Grundforløb 1

20 uger

Grundforløb 1 er et forberedende og afklarende forløb, som giver dig 20 ugers undervisning inden for erhvervsuddannelsernes indgang: Omsorg, sundhed og pædagogik. Vi tilbyder to fagretninger på Grundforløb 1:

- Psykologi, livsstil og moderne sundhed - læs om den her
- Samarbejde, aktivitet og livsstil - læs om den her

 Du skal vælge den fagretning, som tiltaler dig mest. Begge fagretninger giver dig mulighed for at søge videre på Grundforløb 2.

Varighed:

20 uger

 

Uddannelsesstart:

Uge:  3 & 33

 

Økonomi:

SU over 18 år 

 

Viden om:

 • Sundhed og pædagogik
 • Sociale, psykiske og fysiske handicaps
 • Social- og sundhedsvæsenets opgaver
 • Dansk, engelsk og naturfag

 

Mulighed for at afklare:

 • De nødvendige egenskaber i at drage omsorg for andre mennesker
 • Uddannelsesmuligheder og -ønsker

 Fagligt:

 • Grundskolen(9 års skolegang)
 • Evner til at lære både teoretisk og praktisk


  Personligt:

 • Modenhed
 • Selvstændighed
 • Indlevelsesevne
 • Omsorgsgivende
 • Fysisk og psykisk stærk
 • Mødestabilitet


  Socialt:

 • Samarbejdsevner 
 • Kunne arbejde i gruppe
 • Relationsskabende


 Motivation:

 • Lyst til uddannelse
 • Villighed til at arbejde med sig selv både fagligt og personligt
Luk

Grundforløbet

20 uger

Grundforløb 2 giver dig 20 ugers indledende undervisning rettet mod den erhvervsuddannelse, du gerne vil søge ind på bagefter.

Vi tilbyder to uddannelsesretninger på Grundforløb 2:

- Social og Sundhed - læs om den her
- Pædagogisk Assistent - læs om den her

Varighed:

Ofte 20 uger - 40 uger 

 

Uddannelsesstart:

Uge:  3, 8, 13, 18, 24, 32, 36, 41, 47 

 

Økonomi:

SU over 18 år 

 

Viden om:

 • Sundhed og pædagogik
 • Sociale, psykiske og fysiske handicaps
 • Social- og sundhedsvæsenets opgaver
 • Dansk, engelsk og naturfag

 

Mulighed for at afklare:

 • De nødvendige egenskaber i at drage omsorg for andre mennesker
 • Uddannelsesmuligheder og -ønsker

Fagligt:

 • Grundskolen(9 års skolegang)
 • Evner til at lære både teoretisk og praktisk

 

Personligt:

 • Modenhed
 • Selvstændighed
 • Indlevelsesevne
 • Omsorgsgivende
 • Fysisk og psykisk stærk
 • Mødestabilitet

 

Socialt:

 • Samarbejdsevner 
 • Kunne arbejde i gruppe
 • Relationsskabende

 

Motivation:

 • Lyst til uddannelse
 • Villighed til at arbejde med sig selv både fagligt og personligt
Luk

Pædagogisk Assistent

27,5 Måneder

Kan du lide at lege, spille og lave andre ting sammen med børn og unge - ofte i det fri? Vil det være en dejlig udfordring for dig at yde omsorg for og pleje af voksne med særlige behov, fx handicappede?

At arbejde med mennesker stiller krav til faglig viden og personlige egenskaber. Begge områder arbejdes der med i uddannelsen. Dette kræver et stort personligt engagement hos dig.

Efterfølgende er der mulighed for at læse videre til socialrådgiver og pædagog

ADGANGSKRAV

SOSU-grundforløb eller 1 års uddannelse (10. klasse) eller arbejdserfaring efter 9. klasse

VARIGHED

27½ MÅNED

UDDANNELSESSTART

Januar og august

ØKONOMI

Elevløn ca. 9.900 kr. hvis du er over 18 år

Uddannelsens varighed

2 år og 3½ måned

Skoleuddannelsen

 • Pædagogik,
 • Kultur og aktivitetsfag,
 • Bevægelse og idræt,
 • Sundhedsfag
 • Sprog, kommunikation og psykologi,
 • Dansk (niv. C) Samfundsfag (niv. C)

 

Praktikuddannelsen:

 • Daginstitutioner
 • Døgninstitutioner
 • Dagplejen
 • Skoleområdet
 • Andre pædagogiske tilbud
Luk

SOSU Trin 1

14 Måneder

Har du lyst til at komme i meget nær berøring med ældre eller mennesker med et handicap?

Opgaverne er varierede. Du får brug for en god stærk fysik og en robust psyke, men så kan du også få gode snakke og et dejligt grin. Du skal yde hjælp til vask, påklædning og spisning, og du vil skulle lære at klare de svære stunder med vanskelig kontakt og afmagt. Opgaver og oplevelser, som kalder på mennesket i dig.

Efterfølgende vil du kunne få arbejde fx på plejehjem eller i hjemmeplejen. Du kan også vælge at søge videre til Social- og Sundhedsassistent uddannelsen.

Adgangskrav

SOSU-grundforløb eller 1 års uddannelse (f.eks. 10. klasse) eller arbejdserfaring efter 9. klasse

Varighed

14 måneder 

Uddannelsesstart

Januar, april, august og oktober

Økonomi

Elevløn ca. 9.900 kr. hvis du er fyldt 18 år

Skoleuddannelsen

 • Social- og sundhedssektoren
 • Pleje og dokumentation
 • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats
 • Psykologi og kommunikation
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Dansk (niveau D) og naturfag (niveau E)

Praktikuddannelsen:

Kommunal praktik på plejehjem og i borgerens eget hjem

 • Praktisk og personlig bistand
 • Elementære sygeplejeopgaver
 • Aktiverende opgaver
Luk

SOSU Trin 2

20 Måneder

Kunne du tænke dig at yde omsorg og pleje over for syge, gamle og døende mennesker? Kan du lide at have travlt? Og kan du holde hovedet koldt i stressede situationer?

Som Social- og sundhedsassistent får du en bred viden inden for det sociale og sundhedsfaglige område. Efterfølgende har du mange forskellige jobmuligheder fx på plejehjem, sygehuse og inden for psykiatrien. Derudover giver uddannelsen dig mulighed for at læse videre på mange mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver.

Adgangskrav

SOSU-hjælper eller 14 måneders relevant uddannelse eller erhvervserfaring 

Varighed

20 måneder 

Uddannelsesstart

Januar, marts, juni, oktober

Økonomi

Elevløn ca. 10.500 kr.

 Skoleuddannelsen

 • Sygepleje
 • Somatisk sygdomslære og farmakologi
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi
 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • Forebyggelse og rehabilitering
 • Sundhedspædagogik og kommunikation
 • Dansk (niv. C) naturfag (niv. C) 

Praktikuddannelsen

Kommunal praktik, sygehus praktik, psykiatri praktik

 • Sundheds- og sygeplejeopgaver
 • Aktiverende arbejde
 • Praktisk bistand
 • Koordinerende og undervisende opgaver

Mulighed for praktik i udlandet

Luk

Social- og sundhedshjælper

// Længde 50 sek

Luk

Naturfag

// Længde 40 sek

Luk

Praktik

// Længde 40 sek

Luk

Voxpop

// Længde 44 sek